SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I forlengelse av det gode arbeidet som blir gjort for å gjøre det siste året i barnehagen til en helt spesiell opplevelse, er vi i Espira Skåredalen svært opptatt av at barna skal lykkes også på neste arena. Vi bruker derfor mye tid på å kvalitetssikre overgangen mellom barnehage/ skole. Dette gjør vi ved blant annet å etablere et tidlig samarbeid med de aktuelle skolene og tilstrebe at alle barna skal besøke skolen sin i følge med barnehagepersonalet.

 

Personvern og cookies