Tusenbeinet

Tusenbeinet er en avdeling med store barn i alderen 3-6 år. Vi er opptatt av å skape gode relasjoner mellom barn, og mellom barn- voksne. Å gi barna gode rammer for den frie og lystbetonte leken er viktig for oss. Rammene rundt leken kan for eksempel være tid og rom og/eller den voksne som et «støttende stillas» og inspirator. Vi ønsker at barna skal få utvikle et positivt selvbilde og en begynnende evne til å ta rasjonelle valg, gjennom «Grønne tanker-glade barn». Dette kan bidra til å gi gode forutsetninger for en god psykisk helse.

Personvern og cookies