Tusenbeinet

Tusenbeinet består av barn i alderen 2,5 – 6 år.

Vårt fokus er å gi barna gode opplevelser og erfaringer i samspill med andre barn og engasjerte voksne. Det enkelte barnet skal bli tatt på alvor, oppleve trygghet og kjenne på tilhørighet i et fellesskap. De voksne skal tilrettelegge for gode lekemuligheter, mestring og utvikling gjennom en strukturert hverdag, små grupper og stor grad av voksentetthet.

Personvern og cookies