Mauren

Mauren er en avdeling for barn i aldersgruppen 0-3 år.

For oss er omsorg og trygghet viktig. Vi voksne skal være en trygg base for barna, slik at barna kan leke og utvikle seg i forhold til dets modenhet og forutsetninger. Vennskap og fellesskap er en rød tråd gjennom hele året. I samspill med andre barn og kompetente voksne erfarer barn omsorg, lek, læring og danning. Vi skal legge til rette for at barna får opplevelse av glede, utfordringer og mestring gjennom allsidige aktiviteter i barnehagen som for eksempel samlingsstunder, påkledning, lek, formingsaktiviteter og bevegelse.

 

Personvern og cookies