Åpen barnehage

Åpen barnehage – «Den beste starten» er et pedagogisk tilbud for barn som ikke har begynt i barnehage enda og foreldre/foresatte.  Hensikten med «Den beste starten» er å gi små barn best mulig tilvenning til en barnehagehverdag. Opplegget blir ledet av en pedagog fra barnehagen, og barn sammen med foreldre/foresatte vil bl.a. få være med på sang, rim/regler, fortellinger, tumlelek og samlinger. Alt vil selvsagt bli tilpasset barnas alder og interesse, og rammet inn i en vanlig barnehagehverdag.

«Den beste starten» vil være på avdeling Sommerfuglen (kan åpne opp til fellesrommet om nødvendig) torsdager og fredager fra kl. 09.00 – 12.00.

Tilbudet koster kr. 20,- som inkluderer bleier, mat og drikke.
Vi serverer middag på torsdager og baker sammen på fredager.

Vi håper flest mulig vil bli med på «Den beste starten». Det vil gi barnet ditt en god og trygg tilvenning til barnehagehverdagen. Dere får møte andre foreldre og barn og dyktige fagpersoner. Dere vil bli kjent med en barnehagehverdag for de yngste, og du får kanskje noen tips og råd om aktiviteter som er morsomme og bra for barnet ditt.

Vel møtt til «Den beste starten»!

NB! Tilbudet gjelder for alle, uavhengig om ditt barn skal begynne i Espira Skåredalen eller ikke.

Se reportasje fra barnehagen HER

 

 

Personvern og cookies