Organisering

For å optimalisere tilbudet i barnehagen har vi valgt å dele barna inn i faste avdelinger etter alder. Samtidig benytter vi fellesrommene for å initiere møter mellom aldersgruppene. På denne måten sikrer vi at barnas behov for å ha noe å strekke seg etter og det å vise omsorg for de yngre, blir ivaretatt. Samtidig blir en naturlig overføring av barnekulturen muliggjort. Titt og ofte er barna på besøk hos venner eller søsken på de ulike avdelingene. Dette blir det lagt til rette for.

Vi har delt inn som følger;

Småspirene 0 – 3 år

Barna på disse avdelingene skal oppleve en hverdag preget av ro, god omsorg og aktiviteter ut fra utviklingsnivå. De voksne ved småbarnsavdelingene skal være sensitive overfor barnas behov og flinke til å tolke hva barna trenger. Det vil være stort fokus på trygghet, relasjoner og tilknytning. Nærhet og tilstedeværelse vil være noe av det viktigste de voksne gir barna på disse avdelingene. Vi er særskilt opptatt av at tilvenningsperioden blir den gode starten som både barn og foreldre trenger.

3 – 6 åringene

Spranget fra å være liten til å flytte over på avdeling med «store» barn kan for mange oppleves utfordrende. De voksne på disse avdelingene skal derfor være godt kjent med barnas behov til å utforske og mestre nye ting. Samtidig vil barna fortsatt har behov for et tilgjengelig fang forbundet med god og varm omsorg. Barna i denne aldersgruppen vil utforske nærmiljøet i større grad enn tidligere og innimellom ha tilgang til barnehagens biler for å kunne reise til Fosen eller andre aktuelle reisemål i nærområdet.

5 – 6 åringene (Skolespira)

Vi mener at dette året skal skille seg ut fra de foregående barnehageårene. Det er viktig å påpeke at det ikke blir stort fokus på lesing og skriving. Barna skal få være barnehagebarn også det siste året før skolestart, samtidig som vi gir barna små smakebiter på det som venter. Barna vil også ta en god del i miljøarbeidet. De kommer til å være mye ute på tur, spesielt til Fosen, men også andre turer i nærmiljøet. Året avsluttes med blant annet overnatting i barnehagen, Espira Cup og egen avslutningsfest med foreldre.

Personvern og cookies