Personalet

I likhet med Espira sentralt, har vi i Espira Skåredalen fokus på å videreutvikle personalet vårt. Det satses stort på intern kursing gjennom Espira Akademiet, så vel som eksterne kurs med innleide foredragsholdere. I tillegg til dette har barnehagen en faglig veileder som jobber kun i barnehagen. Vedkommende har som mandat å drive intern veiledning for de i personalet uten høyskoleutdannelse. Dette skjer ved strukturert veiledning i grupper, i tillegg til ustrukturert veiledning «på gulvet» i barnehagen.

Personvern og cookies